WELLNESS KONFERENCE

Mezinárodní vědecká konference 
Wellness, zdraví a kvalita života 

Praha 7. listopadu 2019

Tématické zaměření: Průkazné a kvalitní výsledky výzkumu holistického konceptu v širokém globálním zaměření. Bio-psycho-sociální rovnováha a aktivní životní styl.

Kontakt: Mgr. Kamila Bulířová, VŠTVS PALESTRA, Slovačíkova 400/1, Praha 9 - Kbely, 197 00, tel. 281 932 013, email: bulirova@palestra.cz

International Scientific Conference
Wellness, Health and Quality of Life

Prague, 7/ 11/ 2019

Thematic: Significant and high-quality research results in the content of holism in wellness from broadly global aspects. Bio-psycho-social balance and active life style.

Contact: Mgr. Kamila Bulířová, VŠTVS PALESTRA, Slovačíkova 400/1, Praha 9 - Kbely, 197 00, tel.281932013, email: bulirova@palestra.cz

PROGRAM 7. 11. 2019 - čtvrtek

bude brzy doplněn

Vědecký výbor

Prezident:

Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Členové:

Prof. PaedDr. Pavol Bartík, Ph.D. - Univerzita Mateja Bela v Bánské Bystrici, Slovenská republika

Prof. Dr. habil. Eugeniusz Bolach, PhD. - Univerzita Tělesné výchovy a Sportu , Varšava, Polsko

Prof. Ing. Václav Bunc, PhD. - Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Prof. Daniela Dasheva, PhD. - Národní sportovní akademie "Vasil Levski", Sofie, Bulharsko

Prof. Shivnath Ghosh, PhD. - Himachal Pradesh University, Shimla, Indie

Prof. Karol Görner - Univerzita Mateja Bela v Bánské Bystrici, Slovenská republika

Prof. Tetsuo Harada, PhD. - Kochi University, Kochi, Japonsko

doc. MUDr. Dobroslava Jandová - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

doc. Petar Iankov, PhD. - Národní sportovní akademie "Vasil Levski", Sofie, Bulharsko

Prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD. - Univerzita v Prešově, Slovenská republika

doc. Petr Kolisko, PhD. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Prof. PaedDr. Milada Krejčí, PhD. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Prof. Andrzej Kosmol, PhD. - Univerzita Tělesné výchovy a Sportu, Varšava, Polsko

doc. Martin Kudláček, Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika

doc. Marina Maligina, PhD. - Siberian Univerzita tělesné kultury a sportu, Omsk, Rusko

Prof. Walter Mengisen, PhD. - Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen, Švýcarsko

Prof. Alida Moonen, PhD. Národní Wellness Institut, USA

doc. Petr Petr, PhD. Nemocnice České Budějovice, České Budějovice, Česká republika

Prof. Rado Pišot, PhD. - Univerzita Primorska, Koper, Slovenská republika

Prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. - Karlova Univerzita, Praha, Česká republika

doc. PhDr. Pavel Tilinger, PhD. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

doc. PhDr. Jiří Tůma, PhD. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Prof. PhDr. Hana Válková, PhD. - Masarykova Univerzita, Brno, Česká republika

Prof. Kailash Tuli, PhD. - Univerzita aplikovaných věd, Dornbirn, Rakousko a Indie

Dr. Yury Zverev MD, PhD. - Lobachevsky Univerzita, N. Novgorod, Rusko

Organizační výbor

Předseda:

Mgr. Kamila Bulířová - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Členové:

Mgr. Hana Bubníková - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Ing. Robin Jirásko, Ph.D. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Mgr. Jitka Jirásková, PhD. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Mgr. Jiří Kajzar - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Alena Malcová - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Mgr. Tomáš Mirovský - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Mgr. Monika Pavlíková - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Výstupy:

On-line video výstup a záznam prezentací na internetu s otevřeným přístupem k výsledkům vědy a výzkumu;

Příspěvky budou publikovány ve vědeckém časopisu "Acta Salus Vitae" (ISSN 1805 - 8787);

Monografie "Holistický přístup ve Wellness" vybraných autorů.

Scientific Committee

President:

Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Members:

Prof. PaedDr. Pavol Bartík, Ph.D. - Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovak Republic

Prof. Dr. habil. Eugeniusz Bolach, PhD. - University school of PE and Sport , Wroclaw, Poland

Prof. Ing. Václav Bunc, PhD. - Faculty of PE and Sport, Charles University in Prague, Czech Republic

Prof. Daniela Dasheva, PhD. - National Sport Academy "Vasil Levski", Sofia, Bulgaria

Prof. Shivnath Ghosh, PhD. - Himachal Pradesh University, Shimla, India

Prof. Karol Görner - Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovak Republic

Prof. Tetsuo Harada, PhD. - Kochi University, Kochi, Japan

Assoc. Prof. MUDr. Dobroslava Jandová - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Assoc. Prof. Petar Iankov, PhD. - National Sport Academy "Vasil Levski", Sofia, Bulgaria

Prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD. - University of Prešov in Prešov, Slovak Republic

Assoc. Prof. Petr Kolisko, PhD. - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Prof. PaedDr. Milada Krejčí, PhD. - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Prof. Andrzej Kosmol, PhD. - University of PE and Sport, Warszawa, Poland

Assoc. Prof. Martin Kudláček, Ph.D. - Palacky University in Olomouc, Czech Republic

Assoc. Prof. Marina Maligina, PhD. - Siberian State University of Physical Culture and Sport, Omsk, Russia

Prof. Walter Mengisen, PhD. - Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen, Switzerland

Prof. Alida Moonen, PhD. National Wellness Institute, USA

Assoc. Prof. Petr Petr, PhD. Regional Hospital, České Budějovice, Czech Republic

Prof. Rado Pišot, PhD. - University of Primorska, Koper, Slovenia

Prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. - Charles University in Prague, Czech Republic

Assoc. Prof. PhDr. Pavel Tilinger, PhD. - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Assoc. Prof. PhDr. Jiří Tůma, PhD. - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Prof. PhDr. Hana Válková, PhD. - Masaryk University in Brno, Czech Republic

Prof. Kailash Tuli, PhD. - University of Applied Science, Dornbirn, Austria + India

Dr. Yury Zverev MD, PhD. - Lobachevsky University, N. Novgorod, Russia

Organizing Committee

President:

Mgr. Kamila Bulířová - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Members:

Mgr. Hana Bubníková - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Ing. Robin Jirásko, Ph.D. - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Mgr. Jitka Jirásková, PhD. - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Mgr. Jiří Kajzar - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Alena Malcová - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Mgr. Tomáš Mirovský - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Mgr. Monika Pavlíková - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Outputs:

On-line video broadcasting and recording of presentations in the Open Access model with permanent, immediate and free access to the results of science and research on the Internet;

Publication of in the peer-reviewed scientific journal "Acta Salus Vitae" (ISSN 1805 - 8787);

Monograph "Holistic Approaches in Wellness" of selected authors.