WELLNESS KONFERENCE

Mezinárodní vědecká konference 
Wellness, zdraví a kvalita života 

Praha 2. - 3. listopadu 2017

Tématické zaměření: Průkazné a kvalitní výsledky výzkumu holistického konceptu v širokém globálním zaměření. Bio-psycho-sociální rovnováha a aktivní životní styl.

Kontakt: Mgr. Kamila Bulířová, VŠTVS PALESTRA, Slovačíkova 400/1, Praha 9 - Kbely, 197 00, tel. 281 932 013, email: bulirova@palestra.cz

International Scientific Conference
Wellness, Health and Quality of Life

Prague, 2 - 3/ 11/ 2017

Thematic: Significant and high-quality research results in the content of holism in wellness from broadly global aspects. Bio-psycho-social balance and active life style.

Contact: Mgr. Kamila Bulířová, VŠTVS PALESTRA, Slovačíkova 400/1, Praha 9 - Kbely, 197 00, tel.281932013, email: bulirova@palestra.cz

PROGRAM 2. 11. 2017 - čtvrtek

Moderátor: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

9:00 - 9:45 Registrace - Přízemí budova A

09:45 - 10:00 Zahájení, úvodní slovo, přivítání - Učebna 1 v 1. patře budovy A

Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc., rektor VŠTVS PALESTRA

10:00 - 12.00 Klíčová sdělení - Blok 1, Učebna 1 v 1. patře budovy A

10:00 - 10:30 Odolnost a well-being

Prof. Waheeda Khan, PhD. - Faculty of Behavioural Sciences, SGT University, Gurgaon, Delhi, Indie

10:30 - 11:00 Perspektivy kondice člověka na prahu průmyslové revoluce 4.0

Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. -VŠTVS PALESTRA, Praha, Česká republika

11:00 - 11:30 Computer Kinesiology u dysfunkcí pohybového systému

Doc. MUDr. Dobroslava Jandová - VŠTVS PALESTRA, Praha, Česká republika

11:30 - 12:00 Efekt pohybové intervence u osob bez pravidelného pohybového tréninku

Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. - FTVS Univerzita Karlova, Praha, Česká republika


12:00 - 13:00 Posterová sekce v 1. patře budovy B

OBČERSTVENÍ

13:00 - 16:00 Klíčová sdělení - Blok 2, Učebna 1 v 1. patře budovy A

13:00 - 13:30 Život v rovnováze

Prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. - VŠTVS PALESTRA, Praha, Česká republika

13:30 - 14:00 Wellness a lázeňství

Doc. PaedDr. Petr Kolisko, PhD. - VŠTVS PALESTRA, Praha, Česká republika

MUDr. Milada Sárová - Hotel Prezident, Karlovy Vary, Česká republika

14:00 - 14:30 Vybrané indikátory subjektivní kvality života a pohybová aktivita vysokoškoláků

doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD. - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, Slovenská republika

14:30 - 15:00 Dvanáctidenní (288 hodin) exposice přirozeným inhalacím, pobyt v LDT Slavkov, Bohdalovice, okres Český Krumlov. Vliv na inflammomarker FeNO u účastníků pobytu. Předběžná zpráva

Doc. MUDr. Petr Petr, PhD. - Krajská nemocnice České Budějovice, Česká republika

15:00 - 15:30 Turistika jako součást komplimentárních programů Speciálních olympiád

Prof. PhDr. Hana Válková, CSc.- Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

15:30 - 15:50 Wellness a globální turistika

RNDr. Ludmila Vacková, PhD. - Global Spa Concepts, Vancouver, Kanada

15:50 - 16:00 Zakončení konference

Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc., rektor VŠTVS PALESTRA


PŘÍSPĚVKY POSTEROVÉ SEKCE:

doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD., Mgr. Michal Marko, Ph.D. Vplyv pohybového programu na dynamickú funkciu chrbtice ako prejavu funkčnosti svalového systému žiačok.

PaedDr. Slávka Džačovská, MBA, doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D. Aspekty sociální práce při komunikaci s onkologickým pacientem.

Mgr. Dušan Litva, Ph.D. Tuky a ich vplyv na kondíciu a výkonnosť študentov.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D., Bc. Monika Kautská Vliv pohybové aktivity na udržení svalové hmoty a well being onkologického pacienta.

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. Cesta k wellness a kvalitě života.

Mgr. Barbora Novotná, Mgr. Julian Krull, PhD. Stravovacie návyky žiakov mladšieho školského veku.

Bc. Jitka Gigalová, Mgr. Jiří Kajzar, Bc. prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Zdravá společenství - Tvorba a ověřování edukačních wellness programů u osob s mentálním postižením.

Dipl. Ing. Rudolf Vondřich Domácí wellness hnízdo jako základní buňka programu harmonie-jedna z cest jak změnit současný svět.

Bc. Pavel Dvořák, doc. PhDr. Jan Neuman, CSc., Bc. David Kolář Programy wellness, důležitost pobytu v přírodě. 

PROGRAM 3. 11. 2017 - pátek

8:30 - 11:00 Workshop 1:

Computer Kinesiology v rutinní praxi tělesné výchovy a sportu

Doc. MUDr. Dobroslava Jandová - VŠTVS PALESTRA, Praha, Česká republika

Ing. Otakar Morávek - Centrum zdraví JONA s.r.o. Praha Vyšehrad a Pardubice, Česká republika

Mgr. Pavla Formanová - 3. LF UK a Centrum zdraví JONA, Praha, Česká republika

9:00 - 13:00 Workshop 2:

Zdravá společenství pro lidi s mentálním postižením

Prof. PhDr. Hana Válková, CSc.- Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

PhDr. Zuzana Kornatovská, DiS., Ph.D. - Jihočeská Univerzita, České Budějovice, Česká republika

Workshop je zaměřený na problematiku Speciálních olympiád a projekt podpory zdraví "Zdravá společenství" pro mladé osoby s mentálním postižením. Během workshopu se dozvíte aktuální informace z problematiky sportování a podpory zdraví u osob s mentálním postižením v ČR a v rámci celosvětového hnutí Speciálních olympiád. Budete si moci vyzkoušet základní diagnostické postupy a testy vybrané pro tuto skupinu v rámci projektu Zdravé společenství, orientované také na problematiku wellness. Jako výstup z tohoto workshopu obdržíte certifikát.  

11:30 - 13:30 Workshop 3:

Wellness koučink: Jak probíhá vstupní diagnostika klienta a další práce wellness kouče?

Mgr. Jana Stará - Fakulta sportovních studií, Masarykova Univerzita, Brno, Česká republika

Během workshopu si objasníme základní principy wellness koučinku a účastníci si vypracují vlastní Wellness Inventuru. Prakticky si poté vyzkouší, jak probíhá úvodní sezení s klientem. V závěru si nastíníme různé formy dlouhodobé spolupráce klienta a wellness kouče.

Konference bude probíhat v budově VŠTVS PALESTRA - Slovačíkova 400/1, Praha 9 - Kbely.

Pro přihlášení do posterové sekce, registraci účastníka konference bez příspěvku nebo registraci na workshop pište na mail bulirova@palestra.cz.

Účast na konferenci je zdarma.

Vědecký výbor

Prezident:

Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Členové:

Prof. PaedDr. Pavol Bartík, Ph.D. - Univerzita Mateja Bela v Bánské Bystrici, Slovenská republika

Prof. Dr. habil. Eugeniusz Bolach, PhD. - Univerzita Tělesné výchovy a Sportu , Varšava, Polsko

Prof. Ing. Václav Bunc, PhD. - Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Prof. Daniela Dasheva, PhD. - Národní sportovní akademie "Vasil Levski", Sofie, Bulharsko

Prof. Shivnath Ghosh, PhD. - Himachal Pradesh University, Shimla, Indie

Prof. Karol Görner - Univerzita Mateja Bela v Bánské Bystrici, Slovenská republika

Prof. Tetsuo Harada, PhD. - Kochi University, Kochi, Japonsko

doc. MUDr. Dobroslava Jandová - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

doc. Petar Iankov, PhD. - Národní sportovní akademie "Vasil Levski", Sofie, Bulharsko

Prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD. - Univerzita v Prešově, Slovenská republika

doc. Petr Kolisko, PhD. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Prof. PaedDr. Milada Krejčí, PhD. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Prof. Andrzej Kosmol, PhD. - Univerzita Tělesné výchovy a Sportu, Varšava, Polsko

doc. Martin Kudláček, Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika

doc. Marina Maligina, PhD. - Siberian Univerzita tělesné kultury a sportu, Omsk, Rusko

Prof. Walter Mengisen, PhD. - Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen, Švýcarsko

Prof. Alida Moonen, PhD. Národní Wellness Institut, USA

doc. Petr Petr, PhD. Nemocnice České Budějovice, České Budějovice, Česká republika

Prof. Rado Pišot, PhD. - Univerzita Primorska, Koper, Slovenská republika

Prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. - Karlova Univerzita, Praha, Česká republika

doc. PhDr. Pavel Tilinger, PhD. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

doc. PhDr. Jiří Tůma, PhD. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Prof. PhDr. Hana Válková, PhD. - Masarykova Univerzita, Brno, Česká republika

Prof. Kailash Tuli, PhD. - Univerzita aplikovaných věd, Dornbirn, Rakousko a Indie

Dr. Yury Zverev MD, PhD. - Lobachevsky Univerzita, N. Novgorod, Rusko

Organizační výbor

Předseda:

Mgr. Kamila Bulířová - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Členové:

Mgr. Hana Bubníková - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Ing. Robin Jirásko, Ph.D. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Mgr. Jitka Jirásková, PhD. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Mgr. Jiří Kajzar - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Alena Malcová - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Mgr. Tomáš Mirovský - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Mgr. Monika Pavlíková - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Výstupy:

On-line video výstup a záznam prezentací na internetu s otevřeným přístupem k výsledkům vědy a výzkumu;

Příspěvky budou publikovány ve vědeckém časopisu "Acta Salus Vitae" (ISSN 1805 - 8787);

Monografie "Holistický přístup ve Wellness" vybraných autorů.

Scientific Committee

President:

Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Members:

Prof. PaedDr. Pavol Bartík, Ph.D. - Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovak Republic

Prof. Dr. habil. Eugeniusz Bolach, PhD. - University school of PE and Sport , Wroclaw, Poland

Prof. Ing. Václav Bunc, PhD. - Faculty of PE and Sport, Charles University in Prague, Czech Republic

Prof. Daniela Dasheva, PhD. - National Sport Academy "Vasil Levski", Sofia, Bulgaria

Prof. Shivnath Ghosh, PhD. - Himachal Pradesh University, Shimla, India

Prof. Karol Görner - Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovak Republic

Prof. Tetsuo Harada, PhD. - Kochi University, Kochi, Japan

Assoc. Prof. MUDr. Dobroslava Jandová - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Assoc. Prof. Petar Iankov, PhD. - National Sport Academy "Vasil Levski", Sofia, Bulgaria

Prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD. - University of Prešov in Prešov, Slovak Republic

Assoc. Prof. Petr Kolisko, PhD. - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Prof. PaedDr. Milada Krejčí, PhD. - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Prof. Andrzej Kosmol, PhD. - University of PE and Sport, Warszawa, Poland

Assoc. Prof. Martin Kudláček, Ph.D. - Palacky University in Olomouc, Czech Republic

Assoc. Prof. Marina Maligina, PhD. - Siberian State University of Physical Culture and Sport, Omsk, Russia

Prof. Walter Mengisen, PhD. - Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen, Switzerland

Prof. Alida Moonen, PhD. National Wellness Institute, USA

Assoc. Prof. Petr Petr, PhD. Regional Hospital, České Budějovice, Czech Republic

Prof. Rado Pišot, PhD. - University of Primorska, Koper, Slovenia

Prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. - Charles University in Prague, Czech Republic

Assoc. Prof. PhDr. Pavel Tilinger, PhD. - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Assoc. Prof. PhDr. Jiří Tůma, PhD. - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Prof. PhDr. Hana Válková, PhD. - Masaryk University in Brno, Czech Republic

Prof. Kailash Tuli, PhD. - University of Applied Science, Dornbirn, Austria + India

Dr. Yury Zverev MD, PhD. - Lobachevsky University, N. Novgorod, Russia

Organizing Committee

President:

Mgr. Kamila Bulířová - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Members:

Mgr. Hana Bubníková - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Ing. Robin Jirásko, Ph.D. - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Mgr. Jitka Jirásková, PhD. - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Mgr. Jiří Kajzar - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Alena Malcová - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Mgr. Tomáš Mirovský - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Mgr. Monika Pavlíková - College of PE and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Outputs:

On-line video broadcasting and recording of presentations in the Open Access model with permanent, immediate and free access to the results of science and research on the Internet;

Publication of in the peer-reviewed scientific journal "Acta Salus Vitae" (ISSN 1805 - 8787);

Monograph "Holistic Approaches in Wellness" of selected authors.