Prožitek a zkušenost - 

edukační fenomén i pro 21. století

25. 10. 2018

Jednodenní konference 

Dopolední program (plenární jednání)  9,30 - 13,00 hod. 

Sekce:

- Využití prvků zkušenostního učení ve specializační výuce na vysokých školách

- Využití zkušenostních a zážitkových programů v pomáhajících profesích

- Účast dobrovolníků ve vedení a organizaci sportovních aktivit

Odpolední blok - jednání v sekcích

14,00 hod - 17,00 hod.

Sekce posterová

Sekce - workshopy/semináře:

- Relaxační cvičení s balančními pomůckami jako prevence stresu pro učitele

- Pedagogická diagnostika v práci učitele

- Motivace k dobrovolnictví na sportovních akcích a benefity pro dobrovolníky

Důležité termíny

Přihlášky do posterové sekce - do 31. 8. 2018

Přihlášky k aktivnímu vystoupení - do 15. 9. 2018

Odevzdání příspěvku - do 30. 9. 2018

Přihlášky k účasti ve workshopech/seminářích - do 30. 9. 2018

Přihlášky k pasivní účasti - do 24. 10. 2018

Pokyny pro autory

Z vybraných příspěvků konference bude vydána monotematická monografie.

Pokyny pro autory najdete ZDE

Vědecký výbor konference

Předseda vědeckého výboru:

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., Praha

Členové vědeckého výboru:

prof. ThDr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D. - Ústav humanitních studií pro lékařství. 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. - Filozofická fakulta Univerzita Pardubice

prof. PaedDr. Gabriel Švejda, Ph.D. - Filmová akademie Miroslava Ondříčka, Písek

prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. - České vysoké učení technické - Masarykův ústav vyšších studií, Praha

doc. PhDr. Jaroslav Balvín, CSc. - Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

doc. PaedDr. Elena Bendíková, Ph.D. - Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. - Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

doc. PaedDr. Slavomír Laca, Ph.D. - Institut mezioborových studií, Brno

doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. - České vysoké učení technické - Masarykův ústav vyšších studií, Praha

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. - Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Praha

doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., Praha

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., Praha

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., Praha

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., Praha

PhDr. Peter Rusnak, Ph.D. - Filozofická fakulta Trnavské univerzity, Trnava 

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., Praha

Mgr. Katarína Mária Vadíková, Ph.D. - Filozofická fakulta Trnavské univerzity, Trnava

Registrace účastníků

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.

Místo konání

areál VŠTVS PALESTRA

Konference se uskuteční prostorách Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Slovačíkova 400/1, Praha 9-Kbely

Ubytování

bude doplněno

Doprava a parkování

MHD

Z centra - metrem C do stanice Letňany - dále autobusem 302, 375, 376 nebo 378 na zastávku Kbely (celkem cca 30 minut)

Z Hlavního nádraží nebo Masarykova nádraží - vlakem do stanice Praha -Kbely (cca 20 minut)

Z nádraží Praha-Černý most - autobusem 202 na zastávku Kbely (cca 15 minut)

Ze stanice Palmovka - autobusem 185 nebo 302 (cca 20 minut)

Z Brandýsa nad Labem - autobusem 375 (cca 25 minut)

Organizační výbor


Mgr. Kamila Bulířová

Alena Malcová 

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.